Personlig information:
*
*
*
* 
*
*Verifiera e-postadress
* (08-12345678 eller 070-1234567)
 (070-1234567 eller 08-12345678)
 (ÅÅMMDD-NNNN)
Har du:
*Erfarenhet av nattarbete
Ja  Nej  
*Erfarenhet av fysiskt arbete
Ja  Nej  
*Erfarenhet av tidningsutbärning
Ja  Nej  
*Bil
Ja  Nej  
*Körkort B
Svenskt/EU  Annat  Nej  
Önskemål om arbete:
Antal nätter/vecka
*Jag kan börja arbeta (ÅÅMMDD)
Jag kan längst arbeta till (ÅÅMMDD)
*Jag kan arbeta helg
Ja  Nej  
 (Helger ingår oftast i arbetsschemat)
Jag har avslutad utbildning från:
*Utbildningsnivå
Ingen  Grundskola  
Gymnasium  Högskola/universitet  
Arbetslivserfarenhet:
*Nuvarande sysselsättning
Arbetar heltid  Arbetar deltid  
Studerar  Arbetssökande  
Tidigare yrke 1
Företag
Varaktighet-- (ÅÅMM)
Tidigare yrke 2
Företag
Varaktighet-- (ÅÅMM)
Övrig information:
*Hur hittade du information om Premo?
*Om Inget av ovanstående, vänligen ange hur
*Vilket språk ska Premo kontakta dig på?
Svenska  Engelska  
*Information om dig
Jag godkänner att Pressens Morgontjänst KB samlar in och behandlar ovanstående uppgifter som jag frivilligt lämnat i samband med att jag ansöker om tjänst som tidningsbud. Uppgifterna kommer endast att behandlas internt inom företaget, och sparas i en månad efter det att du fått besked från oss om resultatet av din ansökan.
Får Pressens Morgontjänst KB spara dina uppgifter i tre månader, utifall att en ledig tjänst som passar din ansökan blir ledig senare?
Ja, Pressens Morgontjänst KB får spara mina uppgifter i tre månader.
Nej, jag vill att Pressens Morgontjänst KB raderar alla uppgifter om mig en månad efter att jag fått besked.
Svar på din ansökan och vidare kommunikation kommer att ske till ovan angiven e-post adress.